Hírek

Márton Áron boldoggá avatása. Dokumentumfilmes premier a 13. Filmtettfeszten

A kolozsvári dokumentumfilm-rendező Maksay Ágnes és alkotótársa, Kötő Zsolt operatőr legfrissebb munkája a legendás erdélyi püspök, Márton Áron boldoggá avatási szertartásának körülményeit mutatja be. Az október 5-én, szombaton 18 órakor a kolozsvári Győzelem moziban kezdődő vetítés a 13. Filmtettfeszt egyetlen dokumentumfilmes premierje, utána közönségtalálkozón lehet tovább tárgyalni a témát a meghívottakkal.

Az 1989-es rendszerváltást követően a Romániában létező katolikus egyházmegyék közül tíz indított be boldoggá avatási pert, számszerint tizennégyet. Az erdélyi római katolikus egyházmegye a legendás püspök, Márton Áron perét kezdeményezte. Mit jelent és hol tart ma a hitvalló püspök boldoggá avatási folyamata? – erre keresi a választ a háromrészes dokumentumfilm.

Maksay Ágnes: Márton Áron boldoggá avatási pere – Kép a filmből

A Márton Áron boldoggá avatási pere három, egyenként 26 perces részben járja körül a boldoggá avatás témakörét:

  • Szülőföldi tanúságtevők – Márton püspök életszentsége már a kortársai előtt is ismeretes volt, az első részben erről tesznek tanubizonyságot egykori ismerősök, rokonok, paptársak.
  • Amikor a tanúságtevő maga a történelem – A peranyagnak mindenkor tartalmaznia kell egy minél teljesebb életrajzot, amelyet be kell helyezni abba a korba, annak az országnak a történelmébe amelyben az illető élt és alkotott. Erre tesz kísérletet a dokumentumfilm II. része, amelyben kiemelt helyet kap az egykori román titkosszolgálat: a Szekuritáté archívumában lévő iratanyag bemutatása.
  • Várva a csodát  – A püspök boldoggá avatásához, közbenjárására csodának kell történnie. A Vatikánban még nem zárult le a peranyag: a Pozitió teológusbizottság általi vizsgálatainak folyamata, de egyházmegyei szinten már elkezdődött a feltételezett csoda számbavétele.
Maksay Ágnes: Márton Áron boldoggá avatási pere – Kép a filmből

A vetítés után közönségtalálkozón beszélgetünk a film rendezőjével, Maksay Ágnessel és producer kollégájával, Füredi Vilmossal. Vendégünk lesz ugyanakkor Nagy Mihály történész szakértő, a román állami levéltár egykori igazgatója. Moderátor: Gergely Zsuzsa.

Az esemény három társszervezője a Filmtett Egyesület, a Videopontes Stúdió és a Magyar Köztársaság Kolozsvári Főkonzulátusa.

2013. október 03. 09:30